תרום באמצעות אתרים מאובטחים

קהילות-לוגו2-620x437.png

אישורים

משביע לוגו חדש.jpg

1800-20-44-88

Fax:02-6249365

masbia0@gmail.com

כתובת:

רח' עזרא 6, תד. 50522 ירושלים 

אישור ניהול פנקסים