התנדבות

אריזת סלי מזון

2

ניתן לעזור לפעילות העמותה באריזת סלי מזון לחלוקה השוטפת. האריזה מתבצעת במחסן הארגון שבישוב עופרה.


 

איסוף מצרכי מזון

1

אפשר לעזור למשפחות ולארגון באיסוף מצרכי מזון באיזור מגוריכם. כל מוצרי המזון שנאספים משמשים כתוספת לסלי המזון הקיימים והם מגדילים את כמות העזרה שמשפחה מקבלת.  
האיסוף מתבצע ע"י הפעלת ילדים / נערים בכך שיעברו בבתי השכונות ויבקשו מוצרי מזון לטובת המשפחות הנזקקות.


 

אחד מעמודי התווך של ארגון "משביע לכל חי רצון" הוא ההתנדבות. תפעול האריזה, השינוע וחלוקת האריזות למשפחות הנזקקות, נעשים בעזרת הרבה אנשים נערים ונערות אשר מצטרפים אלינו ומתנדבים לעזור. 


 

תרום באמצעות אתרים מאובטחים

קהילות-לוגו2-620x437.png
משביע לוגו חדש.jpg